Hakkımızda

TRT_LOGO

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) bünyesinde 01.Temmuz.2014 tarihinde YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin Temel Bilimler Bölümünün Tıbbi Mikrobiyoloji, Anatomi, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji Anabilim Dalları; Tıp Fakültesinin Dahili Bilimler Bölümünün Tıbbi Farmakaloji Anabilim dalı; Tıp Fakültesinin Cerrahi Bilimler Bölümünün Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları ndan öğretim üyeleri yer almaktadır. Translasyonel Tıp Yüksek Lisans programı 2014 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Translasyonel Tıp Yüksek Lisans derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Temel bilimlerden (Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyofizik, Biyokimya, Tıbbi Genetik) lisans sahibi olmak, Sağlık bilimleri fakülteleri ve yüksekokullarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon), Mühendislik Fakültelerinden lisans sahibi olmak; SAY / EA ALES sınavından en az 55 almış olmak ya da TUS – DUS sınavından 50 almış olmak; yabancı dil sınavından (YDS) 50 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL ya da IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Translasyonel Tıp Anabilim Dalı, ülkemizdeki ilk ve tek Translasyonel Tıp yüksek lisans programıdır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Translasyonel Tıp Anabilim Dalı 01.Temmuz.2014 tarihinde lisansüstü programa başlamıştır. Sürekli olarak ilerleyen bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde, tıbbın temel bilim dalları ve klinik bilim dalları arasında sürekli ve verimli bir işbirliği olması gerekliliği doğmuştur. Tıp temel bilim dalları (TBD) ve klinik bilim dalları (KBD), ayrı ayrı kendi eşsiz alanlarında ilerlerken, hızla ilerleyen bilim ve teknoloji karşısında adeta kendi yalnız alanlarına mahkûm çalışırken, kendi özgün ortak dillerini ve bakış açılarını oluştururlar. Özellikle tıp fakültelerinin ve hastanelerinin birlikte bulunduğu kampüslerde, gelecek için anlamlı ve değerli bir yatırım oluşturan araştırma geliştirme merkezlerini ayakta tutacak, besleyecek, orijinal düşünceler ve bu düşünceleri tartışacak, uygulayacak ve istihdam alanı yaratabilecek ortak bir dil konuşabilecek bilimsel insan iş gücü ne büyük ihtiyaç vardır. Bu programın amacı, TBD ve KBD arasındaki işbirliğinde köprü ( From bedside to benchside-from benchside to bedside ) oluşturabilecek, ortak bir araştırma geliştirme dilinin öğretileceği bir anabilim dalını oluşturmaktır. Translasyonel Tıp Anabilim Dalı (TTAD) bilim dallarının entelektüel özelliklerinin ve bilim alanlarındaki mesleki sorunların, geleceğe yönelik planların kurumsal bir yapı altında bir araya gelmesi ile paylaşabilecekleri multidisipliner özellikleri barındırabilecek bilimsel, akademik bir yapılanmadır. Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte farklı alanlardaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer anabilim dalları ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1 Bir araştırmayı danışmanı eşliğinde, etik ilkeler doğrulturunda yürütebilir
2 Temel bilgiler ile klinik problem(ler)i ilişkilendirebilir
3 Disiplinlerarası öğrendiği bilgileri ilişkilendirebilir
4 İyi laboratuar uygulamalarını bilir
5 Deneylerde elde ettiği verileri analiz edebilir, bu verileri sözlü/yazılı, Türkçe ve Avrupa Dili Portföyü B2 düzeyinde sunabilir
6 İnsan vücudunun hücre, doku ve sistemlerine ait yapı ve işlevlerinin temel bilgilerini kavrayabilir
7 Tanımlanmış probleme yönelik basılı ve/veya dijital ortamlardaki bilgi kaynaklarına ulaşabilir
8 Alanına yönelik yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir
9 Sosyal ve bilimsel iletişim becerilerine sahiptir.

 

Yoruma kapalı.